Anklagerne

Anklagerne – Trattativo Stato Mafia

De fire anklagere i retssagen om de formodede forhandlinger mellem stat og mafia er Nino Di Matteo, Vittorio Teresi, Francesco Del Bene og Roberto Tartaglia.

Grundet sagens natur er alle fire anklagere i fare for at blive slået ihjel, og de bevæger sig derfor ingen steder uden livvagter.

Eskortebiler

Under pres

Anklagerne er under hårdt pres. Ikke nok med at de skal føre en retssag med mere end 180 vidner. De er også under et enormt pres personligt, da dødstruslerne mod dem betyder, at de ikke bevæger sig udenfor hjemmet uden livvagter.

Derudover er det et yderligere pres, at det ser ud til, at det er blevet anklagernes opgave at fortælle omverdenen om retssagen. En opgave som normalt ville ligge hos medierne. Men de italienske journalister har fået mundkurv på, og det er kun gennem få medier, at der rapporteres fra sagen.

Inspiration og hyldest

At anklagerne fortsætter et arbejder, der ultimativt vil kunne slå dem ihjel – ligesom andre er blevet slået ihjel før dem – har stor betydning for dem, der bakker dem op.

Gruppen Scorta Civica kæmper for bedre sikkerhed til anklagerne, og anklagerne sætter stor pris på dette. I en sådan grad, at de i januar 2015 sendte et åbent brev til medlemmerne af Scorta Civica.

“Scorta Civica fortsætter med at være en vigtig støtte for os og for vores arbejde, et værdifuldt incitament til at fortsætte vores indsats med den største beslutsomhed på trods af stadig større vanskeligheder og hindringer.
Vi takker jer for alt dette, men frem for alt er vi taknemmelige for, at I inddrager mange unge og studerende i jeres tørst efter retfærdighed og sandhed.”

 De-fire-anklagere

Share